Početna cena knjigovodstvenih usluga je od 100 EUR pa na više (cena se računa u zavisnosti od obima posla)

Na početnu cenu dodajete sledeći iznos ako je u pitanju Trgovina ili Proizvodnja i Građevina:

 • za Trgovinu dodajete 100 EUR pa na više
 • za Proizvodnju i Građevinu dodajete 200 EUR pa na više

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE UVEĆAVA CENU PO DOGOVORU

U cenu je uračunata:

 • cena završnog računa
 • popunjavanje poreskih prijava
 • kancelarijski material
 • jedan vanredni finanijski izveštaj


DODATNI POSLOVI SE DODATNO NAPLAĆUJU

 • Kurirska služba, tj. dolazak po dokumentaciju na zahtev klijenta. Ovde ne spadaju poslovi sa poreskom upravom jer smatramo da je to naš deo posla
  Cena: 20-30 EUR mesečno (u zavisnosti od lokacije)

 • Prijava i odjava radnika, overa zdravstvenih knjižica  (osim izrade i predaje m4 obrasca i refundacije kod bolovanja).
  Cena: Prijava i Odjava je 20 EUR po radniku, a overa zdravstenih knjižica je 10 EUR po radniku

 • Izrada blagajni i pravdanje gotovine - Često nas nesavesni klijenti dovde u situaciju da novac podignut bez troškova za pravdanje moramo da knjižimo pogrešno sa izgovorom da će doneti račune, a po zakonu bi trebalo da se plate porezi i doprinosi na lična primanja
  Cena: od 50 do 100 EUR (u zavisnosti od frekvencije podizanja novca)

 • Izrada svih vrsta ugovora, pravilnika, odluka direktora To je posao pravne službe.
  Cena: Ugovori tipski 20 EUR, specifični 50 EUR, pravilnici 50 EUR i odluke direktora 20 EUR

 • Izrada biznis plana i popunjavanje zahteva - za sve vrste kredita i učečća na tenderina koji najčešće zahtevaju vanredne preseke i završne račune koji ne ulaze u početnu cenu. U toku kalendarske godine imaćete pravo na jedan vanredni finansijski izveštaj, ostali će se dodatno naplaćivati.
  Cena: Biznis plan 100 EUR, zahtev za kredit 30 EUR, vanredni fin. izveštaj 70 EUR

Važi od 1.1.2009. godine