VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA
 • Paušalno oporezovani obveznici od: 50€
 • Udruženja građanja od: 50€
 • Poljoprivredna gazdinstva – prosto knjigovodstvo od: 90€
 • Fizička lica u sistemu PDV - prosto knjigovodstvo od: 130€
 • Mikro pravna lica i preduzednici van sistema PDV od: 100€
 • Mikro pravna lica i preduzetnici u sistemu PDV od: 150€
 • Kompleksnija i obimnija mikro pravna lica i preduzetnici od: 250€
 • Mala pravna lica od: 400€
 • Srednja pravna lica od: 1.000€
 • Velika pravna lica od: 1.500€
 • Privredno društvo u mirovanju od: 30€
DODATNE KNJIGOVODSTVENE USLUGE
 • Vođenje evidencije o prometu u KEP Obrascu od: 50€
 • Vođenje robno-analitičke evidencije u prometu na veliko od: 100€
 • Obračun proizvodnje po normativima i utrošcima od: 200€
OBRAČUN ZARADA I DRUGIH NAKNADA FIZIČKIM LICIMA
 • Obračun zarada (po zaposlenom): 5€
 • Obračun ostalih naknada fizičkim licima (po obračunu): 20€
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (u procentima od mesečne cene)
 • Redovan godišnji finansijski i poreski izveštaj za mikro pravna lica i preduzetnike 100% od mesečne cene usluge
 • Redovan godišnji finansijski i poreski izveštaj za mala pravna lica 150% od mesečne cene usluge
 • Redovan godišnji finansijski i poreski izveštaj za srednja pravna lica 200% od mesečne cene usluge
 • Redovan godišnji finansijski i poreski izveštaj za velika pravna lica 250% od mesečne cene usluge
 • Konsolidovani finansijski izveštaj 250% od mesečne cene usluge
 • Vanredni finansijski izveštaj po zahtevu klijenta 50% od mesečne cene usluge
 • Revizija finansijskih izveštaja – rad sa revizorom od: 500€
 • Izrada studije o transfernim cenama od: 1.500€
OSNIVANJA, PROMENE I ZATVARANJA PORESKIH OBVEZNIKA
 • Osnivanje preduzetnika (APR, Poreska uprava i lokalna samouprava) 100€
 • Osnivanje privrednog društva (notar, APR, Poreska uprava i lokalna samouprava) 150€
 • Promena registracionih podataka od: 50€
 • Promena pravne forme preduzetnika 200€
 • Brisanje preduzetnika sa upisom staža 100€
 • Likvidacija privrednog društva od: 400€
OSTALE USLUGE
 • Poreski i drugi saveti za klijente koji nemaju ugovor, po započetom satu: 70€
 • Prijave, odjave i promene u osiguranju zaposlenih uz izradu ugovora o radu, aneksa, rešenja, potvrda i slično (po zaposlenom): 20€
 • Izrada i podnošenje poreske prijave za porez na imovinu od: 50€
 • Izrada pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama za pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP od: 1.500€
 • Izrada pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama za pravna lica koja primenjuju MSFI od: 2.500€
OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
 
Shodno novoj Uredbi Vlade Republike Srbije i obavezi elektronskog evidentiranja PDV- a u SEF-u od 01.01.2023 dostavljamo Vam ponudu za obavljanje administrativnih poslova od strane preduzeća Administracija Softy Wp doo, koje je povezano sa knjigovodstvom Softy WP doo.
Na osnovu informacija koje imamo o delatnosti koju ćete obavljati i na osnovu dosadašnjeg iskustva u mogućnosti smo da Vam ponudimo sledeće 
 
Administrativne usluge
 • Preuzimanje i kontrola elektronske dokumentacije prispele na portal SEF-a, prihvatanje nakon provere na dnevnom nivou
 • Slanje izlaznih e faktura iz našeg softvera kupcima po vašem nalogu
 • Korespodencija sa vašim klijentima uz saglasnost a vezano za e fakturisanje I ispravnost dokumenata
 • Provera I priprema dokumentacije za knjigovodstvo
 • Sve neophodne konsultacije
 • Arhivska gradja
 • Izrada svih internih pravilnika I vodjenje računa o rokovima
NAKNADA ZA USLUGE
 
Polazna osnova za formiranje naknade je prosečna bruto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji koja prema poslednjem statističkom podatku iznosi 103,476.00 RSD
 • Od 1- 29 faktura na mesečnom nivou naknada će iznositi 20% prosečne bruto zarade
 • Od 30-69 faktura na mesečnom nivou naknada će iznosu 30% prosečne bruto zarade
 • Od 70- 119 faktura na mesečnom nivou naknada će iznositi 40% prosečne bruto zarade
 • Od 120-200 faktura na mesečnom nivou naknada će iznositi 50% prosečne bruto zarade
 • Preko 200 faktura na mesečnom nivou cena će se utvrdjivati na osnovu utrošenih časova rada
Cena sata u ovom trenutku iznosi 562.37 RSD
 
Takođe postoji mogućnost bezugovorne pojedinačne usluge na zahtev.
Obračun će se vršiti poslednjeg dana u mesecu
Rok plaćanja 5 dana od dana izdavanja računa
Za sve dodatne poslove koji nisu definisani ovom ponudom posebno se dogovaraju .
 
U Beogradu dana 03.01.2023.
 
Administracija Softy Wp doo
Danijela Tešić