Vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za pravna lica i ostale oblike organizovanja društava, fizička lica i udruženja