SOFTY WP preduzeće je osnovano 2006 godine, ali mi imamo preko 30 godina iskustva u radu na:

 • Poslovima knjigovodstva,
 • Finansijskog konsaltinga
 • Računovodstva
 • Kreditnih poslova
 • Finansijskog menadžmenta


Specijalizovali smo se za:

 • Uvođenje u posao novoosnovanih preduzeća
 • Pripremu dokumentacije
 • Bilans kod kraktkoročnih i dugoročnih kredita
 • Obaveštavanje klijenata šta ih očekuje od strane poreskih organa u poslovanju
 • Komunikacija sa inspekcijama i poreskim organima, agencijom za privredne registre i ostalim državnim organima
 • Mogućnost korištenja kurirske službe koja dolazi po dokumentaciju i predaje poreske prijave u rokovima uz simboličnu nadoknadu


TAČNOST, AŽURNOST, INFORMISANOST NA VREME

VEZANO ZA SVE PROMENE I NOVOSTI U POSLOVANJU