Saveti u vezi PDV, Poreza na dobit i ostalih poreskih propisa, pravnih formi vezanih za izradu dokumentacije

Trenutno najveći problem je usklađivanja Zakona o PDV-u i ostalih zakona u građevini zbog specifičnih ugovora o Zajedničkoj izgradnji, fizičkoj podeli imovine i saznanja koji će vas porez i koliki sačekati po završetku posla. Pre svakog započetog posla treba se informisati šta preduzeća očekuje, na kraju poslovne/kalendarske godine planirati porez na dobit, kapitalnu dobit i extra profit.

Napomena. Treba voditi računa o računovostvenim ispravama, da su pravilno popunjene, ugovori overeni i dobro sastavljeni jer to često može da prouzrokuje nepotrebne neprijatnosti i osporavanje prava kod poreskih kontrola.

Korisni linkovi:

http://mfp.gov.rs
http://www.poreskauprava.gov.rs