U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji primena Pravilnika o kontnom okviru primena Međunarodnih računovodstvenih standarda MRS i Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja MSFI.

Korisni linkovi:

Zakon o privrednim društvima
Zakonom o računovodstvu i reviziji